en-US nb-NO

Utsett av båter

Slik fungerer utsettet

Oppsett og utsett av båter skjer på dugnad i ABF. Det vil si at alle som skal sette ut båten sin en gitt helg, hjelper til med å få alle båter ut. Det er som regel 4 helger satt av til oppsett på høsten og 3 helger til utsett om våren.
Spørsmål om utsett eller oppsett kan rettes til opplagsansvarlig Morten Reksten, mail: opplag@abf-oslo.no, mob: 91 84 92 62

Forberedelse til utsett
Alle båter som skal ut må klargjøres til dagen utsettet skjer. Underliggere må sjekkes og smøres slik at de ruller lett.

Utsettsdagen

  • Møte opp til rett tid
  • Gjøre klar båten, fjerne fendere og legge klar tau
  • Hvis båten ikke kommer til båtplassen for egen maskin må du selv organisere tauing
  • Være til stede på slippen hele dagen - alle må hjelpe til med å dytte båtene ut
  • Følge instruksjonene fra slippvakta

    Video fra utsett