Bli medlem

Om medlemsskap hos ABF

ABF kan tilby noen av Oslos rimeligste båtplasser. Vi opplever økende pågang og opererer med ventelister. ABF har med jevne mellomrom ledige plasser og vi tilbyr både sommerplasser for utleie og permanent medlemsskap med båtplass. Søknad om medlemsskap behandles av styret.
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med vedtektene på linken under før du søker om plass.
Maks størrelse på båt er 40 fot. 

Medlemskap
ABF har to typer medlemskap:

A-medlemmer har fast plass i havna og båt.

B-medlemmer er passive medlemmer. Mange av dem ønsker ikke båtplass nå, mens andre venter på tildeling av plass. Noen leier også sommerplasser. Alle som står på venteliste er B-medlemmer, men ikke alle B-medlemmer er på venteliste.

Venteliste og tildeling av plasser
Tildeling av plasser skjer etter ansiennitet, det vil si at den med tidligste innmeldingsdato og båtønske som passer til den ledige plassen får tilbud først.

Tilbud om plass sendes ut så snart vi har oversikt over ledige plasser i havna. Tilbudet sendes til den registrerte epostadressen, og vi gir en tydelig svarfrist. Dersom vi ikke får svar går tilbudet til noen lenger ned på lista.

De aller fleste kommer inn i foreningen gjennom leie av en sommerplass første året, før de får tilbud om fast plass så snart det blir ledig.

Sommerplasser
Sommerplasser er plasser som tilhører et medlem som ikke har båt det året. Faste plasser blir tilgjengelig hver gang et medlem melder seg ut.

Hvor lenge må jeg vente?
Det er veldig vanskelig å svare generelt på det spørsmålet. Det vi kan si er: Jo større båt, jo lenger må du vente. De siste årene har vi tatt inn ca fem nye båter hvert år, og det er hele tiden folk som faller fra på ventelista eller som takker nei når tilbudet kommer.

Priser:

A-medlem
Innskudd: 10.000 kroner. Tilbakebetales ved utmeldelse. (Ved kortere medlemsskap enn 36 måneder tilfaller halvparten foreningen.)

Innmeldingsavgift: 2.000 kroner

Engangsavgift til brygge- og vedlikeholdsfond: 15.000 kroner

Årsavgift er avhengig av båtens størrelse. Grunnpris er p.t. 1.700 kroner for 2 meter, deretter 215 kroner pr 10 cm.

B-medlem (stå på venteliste)
500 kr pr. år

Sommerplasser koster 1,5 ganger vanlig plass kroner pr sesong.
For eksempel vil en sommerplass på bredde 3,5 meter koste kr. 7387,50.
       
      Vedtekter ABF   
       


{{vm.translation.MainHeading}}
{{vm.translation.PostalCodeErrorMsg}}
{{ ::letter.name }}
{{vm.translation.Male}} {{vm.translation.Female}}
{{vm.translation.Submit}} {{vm.translation.AcceptRules}}: {{ vm.AcceptRulesText }}
{{messages}}