Båten i havna

Når båten ligger på plass

Oversikt over havna vår

 
Når båten ligger fortøyd i havna har vi noen felles regler for hvordan det skal gjøres. Se menyen til venstre for å se prosedyrer for landstrøm, fortøyninger og avfallshåndtering. For øvrige regler og prosedyrer vises det til vedtektene.