Avfallshåndtering

Restavfall

Alt restavfall hives i den faste søppelcontaineren som står til venstre på slippen. 

Spesialavfall

Alt av farlig- og spesialavfall skal sorteres i egen container for spesialavfall på slippen. Den er metallfarget. Eksempel på spesialavfall kan være olje,diesel og bensin, batterier, bunnstoffrester, zinkanoder, elektriske artikler, diverse kjemikalier, etc. Avfallet settes i tilhørende bokser utenfor containeren eller fylles i angitt fat inne i containeren. Remi Brevik (plass 209) er ansvarlig for miljøkontaineren.

Panteflasker/bokser

Pantbare flasker og bokser kan hives i egne beholdere rett til høyre i gangen til foreningshuset. Panten kommer hele foreninga til gode.