Fortøyning

Krav til fortøyninger

Alle tau skal være dimensjonert for båtens størrelse og vekt. En tommelfingerregel er at tauets bruddstyrke bør være lik eller større enn båtens vekt. Hvert tau skal i tillegg ha strekkere eller fjærer for å minske belastningen på brygger og båt.