Landstrøm

Landstrøm i havna

  • Strømforsyning til bryggene er begrenset. Derfor er vi nødt til å ha følgende prosedyrer for tilkobling av landstrøm for å ivareta alles sikkerhet med hensyn til brann og ulykker. 


  • Skjøt mellom strømpost og båt er ikke tillatt i henhold til forskrifter.
  • Båter med landstrøm skal ha galvanisk skille montert i båten
  • Man kan kun koble seg til landstrøm hvis man selv er tilstede
  • Det er farlig å bade mellom båtene hvis anlegget (enten på brygge eller båt) har en jordfeil. 
  • Hvis det ved inspeksjon oppdages jordfeil eller feil bruk av strøm vil styret varsle en gang. Neste gang kappes kabelen ved støpselet for å unngå at den settes tilbake i kontakten.