Oppsett av båter

Slik fungerer oppsettet

Oppsett og utsett av båter skjer på dugnad i ABF. Det vil si at alle som skal ta opp båten sin en gitt helg, hjelper til med å få alle båter opp og ned. Det er som regel 4 helger satt av til oppsett på høsten og 3 helger til utsett om våren.
Spørsmål om oppsett kan rettes til opplagsansvarlig Morten Reksten, mail: opplag@abf-oslo.no, mob: 91 84 92 62

Forberedelse til oppsett
Alle båter som skal opp må klargjøres til dagen oppsettet skjer. Underliggere må sjekkes, smøres og settes klare. NB! Det er lurt å smøre opp underliggere i god tid før oppsett. 

Oppsettsdagen

  • Møte opp til rett tid
  • Gjøre klar båten, fjerne fendere og legge klar tau
  • Hvis båten ikke kommer til slippen for egen maskin må du selv organisere tauing
  • Være til stede på slippen hele dagen - alle må hjelpe til med å dytte båtene på plass
  • Følge instruksjonene fra slippvaktene

Video fra oppsett