Utsett av båter

Slik fungerer utsettet

Oppsett og utsett av båter skjer på dugnad i ABF. Det vil si at alle som skal sette ut båten sin en gitt helg, hjelper til med å få alle båter ut. Det er som regel 3 helger satt av til oppsett på høsten og 2 helger til utsett om våren.

Spørsmål om utsett eller oppsett kan rettes til opplagsansvarlig Morten Reksten, mail: opplag@abf-oslo.no, mob: 91 84 92 62

Forberedelse til utsett
Alle båter må være flyttbare før første utsett om våren. Det vil si at eventuelle bakkestativ er fjernet fra båten. Dersom du er sent opp på høsten, bør du også være klar til å gå tidlig ut om våren - da går utsettene raskere, sikrere og lettere.

Båter som skal ut må klargjøres til dagen utsettet skjer. Underliggere må sjekkes og smøres slik at de ruller lett. 


Utsettsdagen

  • Møte opp til rett tid
  • Gjøre klar båten, fjerne fendere og legge klar tau
  • Hvis båten ikke kommer til båtplassen for egen maskin må du selv organisere tauing
  • Være til stede på slippen hele dagen - alle må hjelpe til med å dytte båtene ut
  • Følge instruksjonene fra slippvakta

    Video fra utsett