Vedtekter og regler

Foreningen

Arbeidernes Båtforening drives av medlemmene i fellesskap. Styret leder arbeidet mellom årsmøtene, basert på de vedtakene som fattes der. De viktigste bidragene fra hvert medlem gis gjennom dugnader.

For at foreningen skal fungere trengs det felles regler og retningslinjer. Disse er samlet i Vedtektene vedtatt av årsmøtet og Ordensregler vedtatt av styret. Styret behandler også saker løpende, og informerer om de viktigste på en egen side - nytt fra styret.